top of page

PRIVACY & POLICY

PRIVACY & POLICY

Privacybeleid

BAST hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen die wordt verstrekt door gebruikers ("u" of "uw") van onze website en onze diensten. Door onze website te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid.

 

Verzamelde Gegevens

Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres,

e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens. We verzamelen deze gegevens alleen als u ze aan ons verstrekt via onze website, e-mail, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Gebruik van Gegevens

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

  1. Het verstrekken van de gevraagde diensten.

  2. Het beantwoorden van vragen en het bieden van klantenservice.

  3. Het verbeteren van onze website en diensten.

  4. Het versturen van marketingcommunicatie, zoals nieuwsbrieven en aanbiedingen, die voor u relevant kunnen zijn.

 

Bescherming van Gegevens

Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We gebruiken veiligheidsmaatregelen zoals encryptie, firewalls en beperkte toegang tot uw gegevens.

 

Openbaarmaking aan Derden

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is om onze diensten aan u te leveren of wanneer dit wettelijk verplicht is. In sommige gevallen kunnen we echter geaggregeerde, niet-persoonlijke informatie delen voor marketing- of analytische doeleinden.

 

Marketingdoeleinden

Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens stemt u ermee in dat wij deze gegevens kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van promotionele e-mails of nieuwsbrieven over onze producten en diensten. U kunt zich op elk moment afmelden voor dergelijke communicatie door de instructies in de e-mail te volgen of door contact met ons op te nemen.

 

Toepasselijkheid van de GDPR

Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie. U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en beperking van verwerking. Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van deze rechten of als u vragen heeft over ons privacybeleid.

 

Wijzigingen in het Privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken voor gegevensverzameling en -gebruik weer te geven. Wij raden u aan om regelmatig terug te keren naar deze pagina voor de meest actuele informatie. De datum van de laatste herziening wordt hieronder vermeld.

Contactgegevens

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken of verwijderen, neem dan contact met ons op:

BASTZwaarveld 41C
052 72 17 20
info@bast-bouwt.be

bottom of page